Demo Video 8

Mai sau nếu được làm tổng thống,, tao sẽ chặt hết 2/3 số cây sữa ở Hà Nội,, đứa nào phản đối lôi ra chặt luôn !!!,, còn nếu mà đ đc làm tổng thống thì tao sẽ làm lâm tặc,, đm chặt hết ,, chặt sạch!! Đ thể ngửi nổi cái mùi nồng nặc này,,, nếu đi đâu người ta có hỏi : Hải phòng có hoa phượng,, quảng ninh có hoa cải,, hà nội có gì ? ” tôi sẽ trả lời luôn là đm hà nội bố mày có cây HOA SỮA ,, vâng đó là niềm tự hào,, tôi cũng thích cảm giác đêm đêm ngửi thoang thoảng mùi hoa sữa,, nhưng đéo phải là 1-RỪNG-HOA-SỮA như thế này!!!!
Đm khoa học đã chứng minh : 10 phút đứng dưới cây hoa sữa bằng con mẹ đi nện thông 1 tuần!!!!!,,, lú đầu và rất buồn nôn!! đcm có lần đi ngang qua cái đường NCT thẳng cánh cò bay toàn là hoa sữa,, vừa đi vừa ngửi,, đéo thích cũng phải ngửi,,khi đi hết đường đấy thì cũng là lúc đéo thể nhớ đc nhà mình ở đâu nữa luôn!! chóng mặt quay cuồng,,,, hôm nào mà yếu mồm phun như vòi rồng cứu hỏa đcm nôn thốc nôn tháo

Via: Thuế Chửi Thăm

Mai sau nếu được làm tổng thống,, tao sẽ chặt hết 2/3 số cây sữa ở Hà Nội,, đứa nào phản đối lôi ra chặt luôn !!!,, còn nếu mà đ đc làm tổng thống thì tao sẽ làm lâm tặc,, đm chặt hết ,, chặt sạch!! Đ thể ngửi nổi cái mùi nồng nặc này,,, nếu đi đâu người ta có hỏi : Hải phòng có hoa phượng,, quảng ninh có hoa cải,, hà nội có gì ? ” tôi sẽ trả lời luôn là đm hà nội bố mày có cây HOA SỮA ,, vâng đó là niềm tự hào,, tôi cũng thích cảm giác đêm đêm ngửi thoang thoảng mùi hoa sữa,, nhưng đéo phải là 1-RỪNG-HOA-SỮA như thế này!!!!
Đm khoa học đã chứng minh : 10 phút đứng dưới cây hoa sữa bằng con mẹ đi nện thông 1 tuần!!!!!,,, lú đầu và rất buồn nôn!! đcm có lần đi ngang qua cái đường NCT thẳng cánh cò bay toàn là hoa sữa,, vừa đi vừa ngửi,, đéo thích cũng phải ngửi,,khi đi hết đường đấy thì cũng là lúc đéo thể nhớ đc nhà mình ở đâu nữa luôn!! chóng mặt quay cuồng,,,, hôm nào mà yếu mồm phun như vòi rồng cứu hỏa đcm nôn thốc nôn tháo

Via: Thuế Chửi Thăm

Mai sau nếu được làm tổng thống,, tao sẽ chặt hết 2/3 số cây sữa ở Hà Nội,, đứa nào phản đối lôi ra chặt luôn !!!,, còn nếu mà đ đc làm tổng thống thì tao sẽ làm lâm tặc,, đm chặt hết ,, chặt sạch!! Đ thể ngửi nổi cái mùi nồng nặc này,,, nếu đi đâu người ta có hỏi : Hải phòng có hoa phượng,, quảng ninh có hoa cải,, hà nội có gì ? ” tôi sẽ trả lời luôn là đm hà nội bố mày có cây HOA SỮA ,, vâng đó là niềm tự hào,, tôi cũng thích cảm giác đêm đêm ngửi thoang thoảng mùi hoa sữa,, nhưng đéo phải là 1-RỪNG-HOA-SỮA như thế này!!!!
Đm khoa học đã chứng minh : 10 phút đứng dưới cây hoa sữa bằng con mẹ đi nện thông 1 tuần!!!!!,,, lú đầu và rất buồn nôn!! đcm có lần đi ngang qua cái đường NCT thẳng cánh cò bay toàn là hoa sữa,, vừa đi vừa ngửi,, đéo thích cũng phải ngửi,,khi đi hết đường đấy thì cũng là lúc đéo thể nhớ đc nhà mình ở đâu nữa luôn!! chóng mặt quay cuồng,,,, hôm nào mà yếu mồm phun như vòi rồng cứu hỏa đcm nôn thốc nôn tháo

Via: Thuế Chửi Thăm

Mai sau nếu được làm tổng thống,, tao sẽ chặt hết 2/3 số cây sữa ở Hà Nội,, đứa nào phản đối lôi ra chặt luôn !!!,, còn nếu mà đ đc làm tổng thống thì tao sẽ làm lâm tặc,, đm chặt hết ,, chặt sạch!! Đ thể ngửi nổi cái mùi nồng nặc này,,, nếu đi đâu người ta có hỏi : Hải phòng có hoa phượng,, quảng ninh có hoa cải,, hà nội có gì ? ” tôi sẽ trả lời luôn là đm hà nội bố mày có cây HOA SỮA ,, vâng đó là niềm tự hào,, tôi cũng thích cảm giác đêm đêm ngửi thoang thoảng mùi hoa sữa,, nhưng đéo phải là 1-RỪNG-HOA-SỮA như thế này!!!!
Đm khoa học đã chứng minh : 10 phút đứng dưới cây hoa sữa bằng con mẹ đi nện thông 1 tuần!!!!!,,, lú đầu và rất buồn nôn!! đcm có lần đi ngang qua cái đường NCT thẳng cánh cò bay toàn là hoa sữa,, vừa đi vừa ngửi,, đéo thích cũng phải ngửi,,khi đi hết đường đấy thì cũng là lúc đéo thể nhớ đc nhà mình ở đâu nữa luôn!! chóng mặt quay cuồng,,,, hôm nào mà yếu mồm phun như vòi rồng cứu hỏa đcm nôn thốc nôn tháo

Via: Thuế Chửi Thăm

Mai sau nếu được làm tổng thống,, tao sẽ chặt hết 2/3 số cây sữa ở Hà Nội,, đứa nào phản đối lôi ra chặt luôn !!!,, còn nếu mà đ đc làm tổng thống thì tao sẽ làm lâm tặc,, đm chặt hết ,, chặt sạch!! Đ thể ngửi nổi cái mùi nồng nặc này,,, nếu đi đâu người ta có hỏi : Hải phòng có hoa phượng,, quảng ninh có hoa cải,, hà nội có gì ? ” tôi sẽ trả lời luôn là đm hà nội bố mày có cây HOA SỮA ,, vâng đó là niềm tự hào,, tôi cũng thích cảm giác đêm đêm ngửi thoang thoảng mùi hoa sữa,, nhưng đéo phải là 1-RỪNG-HOA-SỮA như thế này!!!!
Đm khoa học đã chứng minh : 10 phút đứng dưới cây hoa sữa bằng con mẹ đi nện thông 1 tuần!!!!!,,, lú đầu và rất buồn nôn!! đcm có lần đi ngang qua cái đường NCT thẳng cánh cò bay toàn là hoa sữa,, vừa đi vừa ngửi,, đéo thích cũng phải ngửi,,khi đi hết đường đấy thì cũng là lúc đéo thể nhớ đc nhà mình ở đâu nữa luôn!! chóng mặt quay cuồng,,,, hôm nào mà yếu mồm phun như vòi rồng cứu hỏa đcm nôn thốc nôn tháo

Via: Thuế Chửi Thăm